Maszt flagowy - prawo budowlane

Zastanawiając się nad umieszczeniem masztu na terenie swojej posesji, zapewne wielu ludzi zastanawia się, czy na obiekt tego typu wymagane jest zezwolenie budowlane, oraz jak polskie prawo interpretuje obiekty tego typu.

Maszty w prawie budowlanym

W interpelacji nr 12690 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kwalifikacji masztów flagowych jako obiektów budowlanych i zmiany przepisów z tym związanych[1] możemy przeczytać, że brak jest jednoznacznego stanowiska dotyczącego kwalifikacji wolnostojących masztów oraz flag w prawie budowlanym. Główna problematyka dotyczy takich kwestii jak to, czy maszty powinny być klasyfikowane jako budowla, czy obiekt małej architektury i czy, w związku z tym, wymaga on pozwolenia budowlanego.

W art. 3 pkt 3 Prawa Budowlanego, jako obiekt architektoniczny wymieniane są jedynie maszty antenowe. Można interpretować to w taki sposób, że podkreślenie, iż chodzi o maszty antenowe jednoznacznie wyklucza to, że inne maszty powinny być poddane tym samym restrykcjom. W praktyce jednak nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Charakterystyka masztów jako obiektu

Dlaczego maszt nie powinien być charakteryzowany jako obiekt budowlany:

  • Są wykonane z tworzyw sztucznych,
  • Ich konstrukcja jest lekka,
  • Nie wymagają fundamentów,
  • Sposób ich mocowania nie jest skomplikowany i nie ingeruje w podłoże w sposób trwały,
  • Mogą ulegać łatwemu montażowi i demontażowi.

W razie wątpliwości warto skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w swojej okolicy, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź na tę trapiąca kwestię.

[1] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2B2D3576